Nubwo benshi bakunda gusingiza abandi babita ababyeyi cyangwa abayobozi, Bibiliya ivuga ko :"Ku isi ntimukagire uwo mwita umubyeyi wanyu kuko mufite umwe gusa, Imana Data uri mu ijuru. Ntimukemere ko babita abayobozi, kuko mufite umuyobozi umwe gusa, ariwe Kirisitu.

 

By Muhire Norbert | Views : 15939 | Kuya 09-18-2016 17:29Nubwo benshi bakunda gusingiza abandi babita ababyeyi cyangwa abayobozi, bihabanye n'ijambo ry'Imana benshi bavuga ko bagenderaho, usanga bemera ibyo badasobanukiwe.

Muri Matayo 23 : 1 - 12, Umutwe waho ugira uti :"Yezu (Yesu) aburira abigishamategeko n'abafarizayi"

Haranditse ngo :" Nuko Yezu (Yesu) abwira rubanda n'abigishwa be , ati:" Abigishamategeko n'Abafarizayi bicaye ku ntebe ya Musa : nuko rero, nimukore kandi mukurikize icyo bababwira cyose, ariko ntimukigane imigenzereze yabo, kuko bavuga kandi ntibakore. Bahambira imitwaro iremereye, bakayikorera abantu, ariko bo bakanga kuyikozaho n'urutoki!

Muri byose bakorera kugirango abantu bababone. Nicyo gituma barushanwa gutwara ku kuboko no ku gahanga udupapuro twanditseho amategeko , n'incunda z'imyambaro yabo bakazigira ndende. Bakunda ibyicaro bya mbere aho batumiwe, n'intebe za mbere mu masengero, bagakunda kuramukirizwa ku karubanda no kumva abantu babita "Mwigisha".

Mwebwe ho ntimugatume babita "Mwigisha", kuko umwigisha ni umwe gusa, mwese mukaba abavandimwe. Ku isi ntimukagire uwo mwita umubyeyi wanyu kuko mufite umwe gusa, Imana Data uri mu ijuru. Ntimukemere ko babita abayobozi, kuko mufite umuyobozi umwe gusa, ariwe Kirisitu.

Umukuru muri mwe azabe umugaragu wanyu, uzikuza wese azacishwa bugufi, naho uzicisha bugufi azakuzwa.

Ubu ni ubutumwa bwa Kirisitu kuri rubanda n'abigishwa be , abashaka ibyubahiro bakarenga bakiyita abakozi b'Imana babikura he?


Amazina
E-mail
Igitekerezo
 
 
Copyright © 2015 umurashi.rw | Desinged by Giganet Web Developers.Ltd