Nyuma yaho umuyobozi muri RGB ushinzwe imitwe ya Politiki n’imiryango ishingiye ku madini, Aime Barihuta atangarije ko hari imiryango ibiri yasabye kwemererwa gukorera mu Rwanda ivuga ko igendera ku mbaraga za shitani,akongeraho ko nta wabuza iyi miryango gukora kuko buri wese afite uburenganzira bwo gusenga mu buryo ashaka,kwaba ari ugutatira indahiro y'umwami Mutara wa III Rudahigwa,abaturage nabo hirya no hino bamaganye ubu busabe bw'aba bakorera Shitani kuba batahabwa intebe mu Rwanda.

 

By Ubwanditsi | Views : 45423 | Kuya 03-11-2016 13:54Nyuma y' ikiganiro IGIHE cyagiranye n’umuyobozi muri RGB ushinzwe imitwe ya Politiki n’imiryango ishingiye ku madini, Aime Barihuta Haba,akavuga ko hari imiryango ibiri yasabyekwandikwa mu buryo bwemewe n’Amategeko kwemererwa gukorera mu Rwanda ivuga ko igendera ku mbaraga za shitani,akongeraho ko u Rwanda ari igihugu kigendera kuri Politiki yemerera buri wese uburenganzira bwo kwishyira akizana harimo no gusenga,ubwisanzure mu bitekerezo, mu mutimanama, mu guhitamo idini, mu gusenga no kubigaragaza mu ruhame burengerwa na Leta mu buryo buteganywa n’amategeko nkuko bigaragara mu Itegeko Nshinga ry’u Rwanda

Aime Barihuta umuyobozi muri RGB ushinzwe imitwe ya Politiki n’imiryango ishingiye ku madini

Kuya 27 ukwakira 1947,nibwo umwami w'u Rwanda Mutara wa III Rudahigwa yeguriraga u Rwanda Kirisitu umwami,yatangiye isengesho agira ati ”Nyagasani Yezu Mwami w’abantu bose n’imiryango yose,wowe hamwe n’umubyeyi wawe Bikira Mariya umugabekazi w’ijuru n’Isi.”

          Mutara III Rudahigwa

Njyewe Mutara Charles Léon Pierre ndagupfukamiye kugira ngo nemeze ko ari mwe bagenga b’inteko z’u Rwanda mu kaga no mu butabera.
Umuzi ushingiweho n’ubutegetsi bwarwo n’ingoma yarwo, Nyagasani Krisitu Umwami ni wowe warwiremeye uruha abategetsi bo kurugenga mu izina ryawe uguma kurugwiza urugobotora ku ngoma nyinshi rutarakumenya igihe wabirindirije ubonye kigeze uruha kugera mu ngoma yawe uruzanamo intumwa zawe zo kurugezamo urumuri rw’amahame abeshaho iteka.

Urugezamo kandi n’abakurerera ngo batwigishe ubutegetsi barutoze amajyambere y’ibyiza bikiza byose hano munsi natwe abanyarwanda twese twese twemeje ku mugaragaro ko tukuyobotse ukaba umwami wacu twakiranye icyubahiro amahame abeshaho y’ubwami bwawe.

Mwami nguhaye igihugu cyanjye abavandimwe nanjye ubwanjye, abagabo watumye bahe umutima w’ubudacogora mu ishyaka barurwanirira byo kurushyira imbere no kurukomezamo amahoro aruhuza n’Isi yose.
Ubavanemo imico yakera yo guhuguzanya, kubeshyerana kugirirana nabi, kwamburana n’izindi ngeso mbi zose zidahuje n’ubuvandimwe nifuza kubona bwirambuye mu ngoma yawe.

Ubagwizemo inema zibamurikira, zibajijura, zibavanemo ubunebwe n’ingeso zindi za gipagani zireme itegeko ryo gusenga wenyine Mungu waremye byose.
Abagore ubahe umutima w’ubudahinyuka babe ba mbere mu nteko barutegeye urugori, barere neza abana waduhereye kurugwiza.
Bareme imitima yabo bayishyiremo icyubahiro cyawe n’urukundo rw’igihugu cyacu cy’u Rwanda.
Ingo zabo uzikomeze amahoro, abashakanye bahuze imitima babe nk’umibiri umwe nk’uko nawe umenyeranye na kiliziya yawe.

Abatware ubahe kurutegekana ubutabera barutsindemo akarengane n’imigenzo inyuranyije n’ubutungane watwigishije, ubwabo ubakomezemo umwete wo kwilinda ingeso za gipagani zo kwangana no kwiremamo ibice byatuma urukundo utwifuzamo rudashinga imizi mu gihugu cyawe ubatsindire kuryana mu migenzereze yabo.
Ubatsindire guhendana ubwenge mu guhemukirana mu nama bazajya bagutunganyiriza u Rwanda wabaragije.

Ubarinde kurenga no kwica umugenzo mwiza w’ubunyangamugayo ubahe guca imanza zitabera no kutagira uwo barenganya ngo barengere uwo bikundiye.
Ubarinde kurwarana inzika no kugira uwo barengana n’umwe mu Rwanda rwawe ubavanemo rero imigenzo yose ya gipagani inyuranyije n’ingoma y’ubutegetsi bwawe.

Intumwa zazanywe no kutwigisha ibibeshaho iteka n’abazanywe no kutuyobora inzira y’ibyerekeye amajyambere natwe bene igihugu dushyire hamwe dutunganye igihugu cyacu k’umurimo dushyizeho umwete tugikorera n’amahanga yose uko angana tuyisingiza mu ruhame tugira tuti:”Kristu Umwami n’umubyeyi Mariya baragahorana ububyeyi bwose ubu n’iteka yose”.

Amen

Mu gihe ubu busabe bw'aba bifuza gukorera Shitani kumugaragaro mu Rwanda kwaba kwemewe byaba ari ugutatira iyi ndahiro y'umwami Mutara III Rudahigwa.

Abaturage bamaganiye kure ubu busabe bw'aba bavuga kandi bemera ko bakorera Shitani,uwitwa Anne yagize ati:

Uyu Muyobozi(RGB) Asigeho Guha Urwaho Ikibi Ngo Agihe Intebe, Koko Satani Ahabwe Uburenganzira Bwo Gukorera I Rwanda No No Turabyanze Ye Kwitwaza Itegeko Nshinga Nitwe Turishyiraho,tukarihindura,tukanarikuraho Mugihe Ribangamye. BWANA MUYOBOZI WA RGB EXCELLENT WAGUHAYE UBWO BUBASHA NTAZEMERE GUHA IGIHUGU IMANA YAMUHAYE SATANI AHUBWO HATEGURWE REFERANDUM DUSHYIREHOKO NTA YINDI MANA TUZAKORERA ABANYARWA URETSE IMANA YO MU IJURU. Oya Oya Ntibikabe Ntibikabe Ko Twemerera Sekibi, [MANA Ubyumve Urengere Igihugu Cyacu Umuyobozi Watekereza Gutanga Abanyarwanda Mumaboko Ya Satani Uzamutsinde Umukureho Niwowe Muyobozi Wambere Wabanyarwanda Mana Tabara U Rwanda Ufashe Nabayobozi Bacu Mu Izina Rya Yesu Amen.

Uwitwa kanyamanza yagize ati:

Ubu noneho impamvu nyayo yatumye tuvana mu irangashingiro ry'itegeko nshinga igika cyavugaga ko "Imana isumba byose kandi ishobora byose", ziragenda zirushaho gusobanuka. Hari n'ibindi bitari Imana bigomba kubona umwanya mu buzima bw'ababanyarwanda no mu mategeko bagenderaho. Amwe mu mategeko y'Imana, turateganya kuyasiba mu gitabo cy'amategeko ahana, ngo kuko kuyarengaho atari icyaha ari ukwica amasezerano gusa. Ariko se ubundi bamwe muri abo bakozi ba Satani n'abiringiye isi ntibari basanzwe banakora ku mugaragaro wa mugani? Ko abanyarwanda bamwe bica ukagira ngo ni umukino, kugeza ubwo umuntu aguhitana akuziza amafaranga igihumbi, bakiba ukagira ngo bari muri sport n'Umugenzuzi w'Imari ya Leta akaba yarumiwe, wavuga rwiyemezamirimo abaturage bose bakavuza induru kuko basigaye bahita bumva umwambuzi, gusambana bikaba bamwe barabigize intera ya gatatu yo gutanga akazi hejuru ya test yanditse na Interview, ukaba usanga abantu b'abagabo barandura imyaka y'umuhinzi wavunitse ukibaza niba bazi kwangiza iby'abandi icyo bivuga, kubeshya no kubeshyera abandi ba mpemukendamuke bikaba bibahesha umugati n'ubutoni ku manywa y'ihangu, ko usigaye uvuga kutifuza umugore cyangwa umugabo w'undi bamwe bakakureba nk'aho uvumbutse ku yindi si, wavuga kubaha ababyeyi ugasanga abemera ko urukwavu rukuze barurya baragenda biyongera, gusenga ku munsi w'Imana bikaba bisigaye bireba abakiyemera gusa bamwe biyita abanyabwenge bafata nk'indindagire, n'ababatijwe bamwe gusenga bakaba barabisimbuje gukora sport yo kurwanya ubusaza n'indi mihango tudashaka ko ikorwa mu minsi y'akazi, kurahira izina ry'Imana mu binyoma tukaba tudahwema kubibona mu bayobozi beguzwa hato na hato batatiye iyo ndahiro... Icyo tutazabona mu mategeko yacu ni iki? Ngaho nibakomeze bashyekerwe, Imana izashyira ibereke ko ari Imana, ntaho ihuriye na za Rugeyo z'umweru zijya ziturangaza imbere, cyangwa imana yeze twibwira ko yadutazurira ejo hazaza. Nyamara ngo uyambariza ku ishyiga ikagusiga ivu.Amazina
E-mail
Igitekerezo
 
 
Copyright © 2015 umurashi.rw | Desinged by Giganet Web Developers.Ltd